Välkommen till Hunnestad och byalaget i Ystads kommun.

En gammal, kanske den äldsta vikingabyn i skånes historia, förmodligen i ålder med Lund.

Valborgsfirande 
tisdagen den 30:e april klockan 20.00 tänds Majbålet vid Stenkulan

GÖKOTTA

söndagen den 19:e Maj.
Samling 06:00 vid parkeringen på sjövägen vid Krageholmssjön
Ring dagen innan 073-2022621 Nils-Evert för avstämning 

Redan för 6000 år sedan fanns det bosättningar inom det område som idag är Lund.[1] Staden grundades omkring år 990,[2] sannolikt flyttad på kungligt initiativ från ett tidigare läge en halvmil längre söderut, där arkeologiska utgrävningar vid Uppåkra indikerar en bosättning från före vår tideräknings början som blivit nedbränd i slutet av 900-talet. De arkeologiska fynden ger anledning att tro, att staden vid Uppåkra, som kanske redan kallades Lund, varit centralort för det bördiga sydväst-Skåne från 400-talet och framåt — en roll som Lund övertog problemfritt. Stadens nya läge var strategiskt fördelaktigt. Lund ligger på Romelåsens sydväst-sluttning, vid vars fot mossar och sankmark utmed Höje å gav extra skydd.

Liksom Uppåkra ligger Lund utmed den nord-sydliga landsväg som omges av det land som Uppåkra var centralort för, men Lunds nya läge var vid korsningen med en öst-västlig landsväg till landet i VombsänkanFärs härad, antyder att staden Lund aspirerade på kontroll av större delar av Skåne, möjligen också Kristianstadsslätten på andra sidan Linderödsåsen. Platsen var dessutom sannolikt redan välkänd i Skåne då det låg en gammal offerlund där vilken var en central plats för kultutövande innan kristnandet och anses ha gett Lund (eller till en början Lunden) sitt namn.[3] Grundandet av Lund betraktas i regel som ett led i skapandet av ett enat danskt kungadöme.[2]

Hunnestads berättelse, ett dokument från Lund