Historia från vikingatiden fram till idag.

En gammal målning

Hunnestadsmonumentet var, när det var intakt, Skånes mäktigaste vikingatida monument. Det bestod ursprungligen av åtta stenar, varav två runstenar och tre bildstenar. Monumentet har åtminstone varit känt sedan 1620-talet då det avbildades av Ole Worm inför hans arbete med sitt Monumenta Danica. 1716 var det fortfarande intakt då det avbildades av Magnus Dublar Rönnou. Johan Göransson uteslöt av okänd anledning två av de ristade stenarna i sitt verk Bautil. 1814 fann Nils Henrik Sjöborg monumentet sönderslaget i ett gärde vid Marsvinsholms slott. Bara den mindre runstenen och en bildsten var oskadda.

Den större runsten som föreställer en man med yxa har efter hand kompletterats och det senaste fragmentet upptäcktes 1855 cirka 60 meter från den plats där de övriga bitarna hittades. 1874 flyttades de stenar man funnit till en park nära Marsvinsholm för att sedan, 1913, flyttas till Runhallen i Lunds universitets Historiska museum. Idag står de kvarvarande stenarna inomhus i entrén till Kulturen i Lund.[1]

Texten är från Wikipedia

Mer histora

Hunnestad historia m.m.

Sten 1
Hunnestadsten no 1
sten 2
Hunnestadsten no 2
Hunnestadsten no 3
Stenen no 4

Hunnestads by är en plats i sydöstra skåne med en otroligt gammal historia, på vikingatiden har ”nordbor” bosatt sig här och skapat ett litet samhälle, stort och viktigt nog för att skapa byns ”Runstenar” som av någon tråkig  anledning flyttats till en plats i Lund för allmän beskådning.
Är det Riksantikvarieämbetet som tagit detta tråkiga beslut?

Borde inte dessa runstenar sättas där de ursprungligen placerats av människorna som skapade dessa historiska monument i Hunnestad by?
Och så kunde istället RAÄ placerat en skylt med den historia som idag är känd på platsen.
Ingen vanlig människa åker till LUND för att se på runstenar, men om de var på sin rätta plats kunde de som har intresse för vikingarnas lokala historia besöka stenarna på sin rätta plats och beskåda områdets natursköna område, kanske till och med beroende på årstid vi i byn kunde utnyttja tillfället för bland annat ha loppis och gårdsförsäljning, det finns ju en del duktiga hannalag bland byns invånare.

Det tog ca 300 år att finna bildstenen som var ”begravd” i byvägen då kommunen grävde ner kommunalt avlopp ca 1,5 meter under vägytan.
Men, det saknas troligen fortfarande minst en bildsten, hoppas det inte tar 300 år till innan de sista stenarna hittas.

Hösten 2020 då bildstenen hittades kom både radio och TV och besökte fyndplatsen där arkeologen Axel Fredrik Krogh Hansen fann stenen, detta var enligt Axel en historisk upplevele för honom och skånes historia.

Bildsten 1:

En translitterering av inskriften lyder: ãsburn × ãuk × tumi × þaiR × sautu × stain × þansi × a(f)[t]iR × rui × auk × laikfruþ × sunu × kunu × han[t]aR
Normalisering: Æsborn auk Tomi þæR søtu stæin þænsi æftiR Roi auk Lækfrøð, sunu Gunnu HandaR
Tolkning: Esbern och Tomme de satte denna sten efter Roi och Lekfröjd, söner (till) Gunne Hand.

Bildsten 2:

En translitterering av inskriften lyder: ãsburn × snti × stain × þansi × aftiR × tuma × sun × kuna × hantaR ×
Normalisering: Æsborn satti stæin þænsi æftiR Toma, sun Gunna HandaR Tolkning: Esbern satte denna sten efter Tomme, son (till) Gunne Hand.

Bildsten 3:

Bildstenen visar en kvinna som rider på en varg och hon använder ormar som tömmar. Av den anledningen har många tolkat bilden som den mytiska trollkunniga jättinnan Hyrrokkin som dyker upp i Snorres Edda i samband med Balders död.

Bildsten 4:
Bildstenen visar tillsynes ett större djur.
som Ystad kommun fann i byvägen då de grävde ner det kommunala avloppet.

Läs mer från hunnestad.org där Göran Olsson har forskat lite extra i ämnet.

Sverige är det land som har flest runstenar i världen, drygt 2 500 stycken. Flera av dem finns i Skåne. På Kulturen i Lund finns kvarvarande delar av Skånes allra mäktigaste vikingatida runstensmonument – Hunnestadsmonumentet. En av stenarna visar en kvinna som rider på en varg med ormar som tömmar. Många tror att det föreställer jätten Hyrrokkin, som i asatron red ner till Asgård för att sjösätta guden Balders gravskepp.

När vikingarna dog under sina resor till fjärran länder och inte kunde begravas hemma på gårdens gravfält, reste man i stället stenar med inristade hyllningsskrifter till minne av de döda – runstenar. 

Vill du själv ge dig ut på upptäcktsfärd bland Skånes runinskrifter kan du söka på runstenar i Skåne här.

Så en kanske viktig fråga: VARFÖR är alla F.D. lokala runstenar flyttade till LUND? det var väl meningen från början att dessa runstenar hade sitt ”lokala” syfte och berättade om varför stenen restes på plats, inte i LUND! Kanske dessa vikingar och deras själar tar illa upp då någon byråkrat bestämt att flytta stenarna från sina originalplatser till en plats där de inte hör hemma.

Mer om vikingastenen och dess uråldriga historia:

Läs mer om den nyfunna runstenen:
https://arkeologerna.com/forsvunnen-bildsten-hittad-efter-300-ar/

SVT om Hunnestadstenen 2021

Instagram om hunnestadstenen från 2021

Lite mer historia med Hunnestadstenarna av Jonas Lau Makussen

Jonas Lau Markussen om vikingar

Läs mer på:
https://hunnestad.org/

Historiska sevärdheter i skåne

Kiviksgraven

Runstenar & runristningar i skåne

Runstenar i norden
Svenska kulturbilder

Fler runstenar i skåne

Kulturen i Lund